Lilla Saaristo
Pienet asiat ovat isoimpia!

OLEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄ

Olen aktiivinen kuntapoliitikko ja vaikuttaja. Olen päivittäisessä työssä kasvatus- ja ilmaisuaineiden opettajana ammatillisessa oppilaitoksessa ja toimin koulutusalan yrittäjänä.

Koen, että tänä päivänä on tärkeää omata ajattelun taitoja. Näitä taitoja haluan omalla toiminnallani edistää. 

Vaikuttajana on tärkeää pystyä tulkitsemaan valtavirrassa esitettyjä asioita kriittisen ja realistisen ajattelun kautta. Tähän opettajan työ on vahvasti valmentanut minua vuosien ajan. Näkemykseni ei siis ole vain hetkellisen lobbauksen tuote, vaan koostuu lukuisista opinnoista, keskusteluista, jopa väittelyistä sekä ratkaisumalleista. 

Näen asiat historian, tämän hetken ja tulevaisuusnäkökulman kautta, joten pystyn päätöksentekijänä visioimaan mahdollisten vaihtoehtojen erilaisia tuloksia. Tämän vuoksi olen päätöksentekijänä erittäin vahva kokonaisuuden ymmärtäjä.

”Jokainen ihminen on laulun arvoinen”

Olen kasvatustieteilijä, varhaiskasvatuksen asiantuntija, hyvinvointivalmentaja ja muusikko. Teen töitä opetusalalla, toimin valmentajana ja laulajana sekä vaikutan luottamushenkilönä Etelä-Karjalassa. 

Tunnen yrittämisen haasteet ja mahdollisuudet, sillä olen toiminut yli 10 vuotta yrittäjänä ja saman ajan yrittäjäjärjestön hallituksen jäsenenä toimien tällä hetkellä yrittäjien hallituksen puheenjohtajana.

Ymmärrän inhimillisten seikkojen merkityksen sekä arjessa että päätöksenteossa ja osaan tarkastella laajoja kokonaisuuksia sekä löytää ratkaisuvaihtoehtoja. Mielestäni Suomen hyvää tulevaisuutta rakennetaan yhdessä vuoropuhellen ja osaamista hyödyntäen.

Tulevaisuutta tulee ajatella tämän hetken päätöksenteossa vahvasti pyrkien ennakoimaan tulevaa, ymmärtämään mennyttä sekä näkemällä hetken kokonaiskuvan. Pidän tärkeänä panostuksia varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja työhyvinvointiin sekä arjen sujuvuuteen. Mielestäni yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus ovat keskeisiä tekijöitä yhteiskunnan kehittämisessä innovatiiviseksi, kokeilumyönteiseksi ja laadukkaaksi. 

Haluan olla aktiivinen ja keskustella kanssasi arkisista asioista, siksi olen ollut ehdolla sekä kuntavaaleissa Imatralla että eduskuntavaaleissa Kaakkois-Suomen vaalipiirissä. Kuntavaaleissa olen ollut ehdolla kolme kertaa ja päässyt ensimmäisellä kerralla varajäseneksi, toisella kerralla valtuustoon ja kolmannella kerralla hallitukseen. Eduskuntavaaleissa sain hyvin ääniä alueeltamme, mutta äänet eivät vielä riittäneen kansanedustajapaikkaan. 

Tällä hetkellä pyrin keskittymään paikallisen tason vaikuttamiseen ja yrittäjäjärjestön toiminnan kehittämiseen alueellamme. Tämän lisäksi pyrin vaikuttamaan osallisuuden ja vuorovaikutuksen parantamiseen sekä  inhimillisyyden näkökulman esiin nostamiseen päätöksenteossa. Haluan hyvinvointia osaamisen ja empatian kautta, jolloin päätöksenteko alkaa näyttää laadukkaammalta ja vaikutuksen merkityksellisimmiltä. Mielestäni jokainen ihminen on arvokas ja sen voi osoittaa päätöksentekijänä vaikka asiat olisivat vaikeita. 

 

 

 

 

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: (#803) Some of the aliases you requested do not exist: lillaeduskuntaan
Type: OAuthException
Code: 803
Click here to Troubleshoot.
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.