Lilla Saaristo
Pienet asiat ovat isoimpia!

Lue täältä vaaliteemani


#KOULUTUS

Koulutuksella sivistystä, osaamista ja työtä


Koulutuksen laatuun tulisi nyt kiinnittää huomiota. Kannan huolta siitä, kuinka meidän lapsemme ja nuoremme pääsevät kiinni yhteiskuntaan ja vaikuttamaan omaan tulevaisuuteensa. Haluan, että jokaisella lapsella on mahdollisuus saada parasta mahdollista opetusta ja jokainen nuori löytää oman opiskelupaikkansa sekä elämänsuuntansa. Aikuisten on tärkeää päästä kouluttautumaan ja pitämään yllä omaa osaamistaan sekä löytämään sujuvat polut kouluttautua uusiin ammatteihin.

Jotta pääsemme laadukkaaseen koulutukseen, tarvitsemme ammattitaitoisen ja hyvinvoivan opettajakunnan. Tämän vuoksi on panostettava resursseja sekä opetustyön arjen resursseihin että opettajien täydennyskoulutuksen mahdollisuuksiin.

Oma taustani on vahvasti koulutuksen kentän tunteva. Olen koulutukseltani kasvatustieteen maisteri, opettaja ja lastentarhanopettaja. Omaan työkokemusta opetus- ja koulutustehtävistä on yli 20 vuoden ajalta. Aloitin urani pienten lasten kanssa työskentelemällä lastentarhanopettajana ja päiväkodin johtajana sekä perhepäivähoidon ohjaajana. Myöhemmin työskentelin sekä musiikkileikkikoulun opettajana että erityislasten parissa. Nykyisessä työssäni saan käyttää hyödyksi aiempaa työkokemustani monipuolisesti opettaessani nuoria ja aikuisia sekä ammatillisessa koulutuksessa että ohjatessani eri-ikäisiä valmennusalan yrityksessäni.


#HYVINVOINTI

Hyvinvointia iästä riippumatta


Miten voisimme keskittyä vahvistamaan hyvinvointia laaja-alaisesti? Hyvinvointi sisältää työhyvinvoinnin, arjen jaksamisen sekä yksilöllisen hyvinvoinnin. Hyvinvointi on myös sekä omakohtaisia valintoja että tarjottuja mahdollisuuksia. Yhteiskunta tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia ja yksilö tekee valintoja. Näin kokonaisuus muotoutuu. Mutta hyvinvoinnille on myös uhkia ja riskejä, jotka tulee huomata.

Kuinka saamme tarjolle oikeita mahdollisuuksia oikea-aikaisesti ja oikeille henkilöille? Työtä on paljon vielä tehtävänä, sillä mielestäni emme ole suunnanneet resursseja täysin oikein. Yksilöllisten valintojen tulisi pohjautua elämässä olevien mahdollisuuksien näkemiseen. Tähän haluan vaikuttaa.

Jokaisen tulee kokea olevansa hyväksytty sekä arvostettu juuri sellaisena kuin on. Yhteisön hyvinvointia lisäämällä voimme onnistua tässä. Pystymme ratkaisemaan ongelmakohtia katsomalla laajemmin asioita kokonaisuutena hyväksymällä erilaisia näkökulmia. Yhteiskunnan rakenteiden muuttamiseen ja yksilölliseen ymmärtämiseen tarvitaan enemmän innovatiivisuutta ja rohkeutta. Uskon, että huomioimalla inhimilliset yksilölliset tarpeet, tämä onnistuu.


#YRITTÄJYYS

Yrittäjyydellä kasvua, energiaa ja elinvoimaa!


Yrittäjyys tuo viihtyisyyttä, luo palveluita ja parantaa elämänlaatuamme. Yrittäjyydessä on voimaa, jota tarvitsemme. Yrittäjyyden kautta saamme innovatiivisuutta, rohkeutta ja sitoutumista. Tätä osaamista ja asennetta tarvitsemme, sillä meidän tulee löytää mahdollisuuksia menestyä ja olla olemassa.  

Yhteiskuntamme rakennettiin vuosia sitten sisulla ja voimavaroja säästämättä. Yrittäjyys kuvaa tätä perinteisen sisukkaan kansakunnan tahtotilaa. Koko upea yhteiskuntarakenteemme luotiin ”tyhjästä”. Köyhästä kansasta tuli rikas, maailman kärkimaihin lukeutuva maa. Tällaisia ovat myös monet yrittäjätarinat.

Yrittäjyydellä on merkitystä ja yrittäjä-asenteelle on kysyntää sekä tarvetta. Yrittäjyys on voimavara, jossa ihmisyys ja yhteisöllisyys korostuu, sillä kukaan ei pysty yrittämään ilman yhteisöä. Yrittäjyyden kautta on tarjolla työtä, työpaikkoja, elinvoimaa sekä hyvinvointia. Tämän vuoksi yrittämisen edellytyksiä tulee nostaa esiin.