KOULUTUS

Koulutus on vahva osaamisalueeni. Olen kasvatustieteen maisteri, ammatillisten aineiden opettaja että lastentarhanopettaja. Työkokemusta opetus- ja koulutustehtävistä minulle on karttunut 20 vuoden ajalta erilaisista tehtävistä. Toimin urani alkuvaiheessa varhaiskasvatuksen alalla sekä lastentarhanopettajana että julkisella sektorilla kunnan varhaiskasvatuksen johtajana. Lisäksi olen toiminut sivutoimisesti liikunnan ohjaajana ja musiikkileikkikoulun opettajana.

Myöhemmin ammatillinen innokkuuteni vei minut ammatillisen opettajan työhön ja yrittäjäksi.

Minusta koulutuksesta tulee huolehtia kaikin keinoin. On toki haastavaa niukkenevilla varoilla huolehtia koulutuksesta, kun samanaikaisesti sote-alalle tuntuu valuvan yhä enemmän euroja. Olen kuitenkin vankkumattomasti sitä mieltä, että koulutus on yhteiskunnallisen hyvinvoinnin avain ja siksi on pidettävä huolta varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, toisesta ja korkea-asteen toiminnoista.

Kannatan laadun tutkimista säännöllisesti ja olen huolestunut nykykehityksestä, jossa laatua ei aktiivisesti tarkastella. Olen sitä mieltä, että arvostamamme koulutuksen osalta olisi nyt ryhtiliikkeen aika. On otettava käyttöön systemaattinen laatuaskel. Tämä tapahtuu panostamalla henkilöstön osaamisen ja hyvinoinnin kehittämiseen sekä täydennnyskoulutusmahdolisuuksia tarjoamalla että koulutuksen alueellista saatavuutta parantamalla.

Koulutuksen laatuaskel on keino lisätä hyvinvointia ja elinvoimaa!

HYVINVOINTI

Hyvinvointi sisältää työhyvinvoinnin, arjen jaksamisen sekä yksilöllisen elämänhallinnan näkökulmat. Jokaiselle ihmiselle hyvinvointi on yksilöllinen kokemus ja siksi on mahdollistettava ierilaisia tapoja hyvinvoinnin edistämiseen. Yhtä ainoaa oikeaa tapaa ei ole. Tämän vuoksi kannatan palveluverkoston uudistamista rakenteiden purkamisella ja uuden matalan kynnyksen palveluiden turvaamisella. Mielestäni työhön, kouluun ja harrastuksiin tulee sisällyttää tukitoimia aiempaa tehokkaammin ja yhteistyökykyisemmin. On oivallettava, että palveluiden tulee olla siellä, missä ihmiset luontaisesti ovat ja toimivat.

Hyvinvointiin sijoittaminen turvaa ihmisten erilaisia elämänvaiheita ja auttaa vaikeiden hetkien yli. Hyvinvoinnin edistäminen ehkäisee syrjäytymistä, katkaiseen sosiaalisen pahoinvoinnin kierrettä ja sukupolvisuutta sekä laajentaa toimijuuden mahdollisuuksia.  Hyvinvointi turvaa osaavan työvoiman saatavuutta sekä vahvistaa työssäjaksamista ja edistää yrittäjyyttä. Siten hyvinvointiin satsaaminen on elinvoimateko.