Lilla Saaristo
Pienet asiat ovat isoimpia!

Lapsen oikeuksista lapsen äänen kuulemiseen päätöksenteossa!

Ensimmäiseltä koulutukseltani olen lastentarhanopettaja. Tuo koulutus oli erinomainen nuoruusvaiheessa, jossa vielä pohdin, mitä minusta tulee isona. Lastentarhanopettajan koulutus antoi itseluottamusta, vahvan vuorovaikutusosaamisen, kyvyn suunnitella oppimista edistävää toimintaa eri-ikäisille, taidon kehittää omaa osaamista ja kyvyn innovoida uutta sekä taidon innostaa lapsia ja aikuisia.

Olen onnekseni saanut toimia erilaisissa tehtävissä lasten, nuorten, perheiden ja aikuisten kanssa oppien jatkuvasti uutta ja kehittäen työtä. Monet työtehtävät ovat tuttuja: lapsiryhmätyö, musiikkityö, johtajana toimiminen ja kouluttajan tehtävät. Toivon samaa jokaiselle lapselle tulevaisuuteen. Haluan, että jokainen heistä saa mahdollisuuden löytää oman koulutus- ja elämänpolkunsa.

Lastentarhanopettajuus on valtava voimavara. Varhaiskasvatuksessa tämä toki tiedetäänkin. Osaaminen tulkitaan joskus ulkopäin kapeaksi, koska työn sisältö tapahtuu ajattelun ja kielen sekä hienovaraisten ilmeiden ja eleiden kautta. Tämä ei näy ulkopuoliselle oikeastaan lainkaan.

Kasvatuksen ja opetuksen toimet ovat joka hetki lapsen persoonallisuuden vahvistamista, opastamista ja ohjaamista – työ ei ole yhtä näkyvää, kuin esim. miljoonien investoinnit tehtaalla tai uuden kadun rakentaminen. Työ on uusien yhteiskuntamme jäsenten perehdyttämistä, valmentamista. Tulokset näkyvät vuosien kuluttua. Työ lasten ja nuorten vuoksi on investointi, joka näkyy vasta vuosien kuluttua. Tämän vuoksi päättäjänä voi olla haasteellista nähdä tämä kokonaisuus.

Lapsen ja nuoren asioista huolehtivat perhe ja lukuisa joukko ammattilaisia. Tämän alueen osaajat ovat huikea joukko. Osaaminen tarkoittaa mm. kykyä suunnitella jokaisen lapsen päivä siten, että hän kokee iloa, turvallisuuden tunnetta ja saa valmiuksia ihmisenä kasvamiseen sekä kyvyn olla osa yhteisöämme. Osaaja voi olla perheen äiti, isä, joku läheinen tai ammattilainen. Jokaista tarvitaan lapsen ja nuoren elämässä.

Lapsi tai nuori ei voi vielä vaikuttaa äänestämällä tai osallistumalla päätöksentekoon. Kuitenkin jo varhaisista vuosista alkaen kasvatamme häntä kohti itsenäistä ja onnellista elämää. Kasvatuksen tavoitteena on antaa lapselle ja nuorelle mahdollisuuksia sekä osallisuuden kokemuksen. On tärkeää ajatella lapsiamme ja nuoriamme päätöksenteossa tuoden heidän äänensä kuuluviin. Uskon, että kuulemalla lapsen ja nuoren ääntä, luomme yhteiskuntaamme lapsi- ja perhemyönteisyyttä. Tämä lisää mielestäni yhteiskunnallista myönteisyyttä, sallivuutta ja suvaitsevaisuutta. Nämä ovat asioita, joita kaikki me tarvitsemme voidaksemme hyvin. Sijoittaminen lapsuuteen on siten investointi tulevaisuuteen.

#koulutus #varhaiskasvatus #hyvinvointi #opettajuus #lapset #nuoret #hyväelämä #vahvasuomi #pedagogiikka #lastentarhanopettajuus #yhteisö #lapsenääni

UV Katukanava: Rajamuseon tulisi jatkossakin sijaita Imatralla

Vuosia tehty työ uhkaa valua hukkaan, jos Rajamuseon toiminta karkaa Imatralta. Nyt pitäisi tunnistaa Rajamuseon toiminnan merkityksellisyys ja mahdollisuudet. Imatra on alueena ja historiallaan kiehtonut aina paikallisia ja matkailijoita. Alueemme on rakentunut monien historiallisten tapahtumien keskiössä ja nämä moninaiset asiat tulisi nostaa vahvuudeksemme.

Mahdollisuuksia Imatran alueen kehittämiselle on. Nyt on nähtävä kokonaiskuva ja nostettava esiin rajakaupunkimme uniikit mahdollisuudet. Rajamuseon sijoittumisen osalta on oltava monella sektorilla aktiivinen ja löydettävä yhteistyömahdollisuudet. Olisi järkevää keskittyä jo olemassa oleviin mahdollisuuksiin, joissa on potentiaalia ja kehitettävä tarinoiden kautta palveluvalikoimaamme. Rajamuseo on yksi näistä mahdollisuuksista.

Rajaseutu näkyy jokapäiväisessä elämässämme, mutta jota emme paikallisina aina tule ajatelleeksi. Oman alueemme asukkaat, koululaiset, opiskelijat sekä muut ryhmät voisivat hyödyntää rajaseutua vahvemmin. Voisimme keksiä koululaistarinoita, näytelmiä sekä elämyskierroksia yhteistyössä luovan alan toimijoiden kanssa. Rautjärven desanttikierros ja Imatran kuninkaan pidot ovat hienoja malleja, joissa historia on tarinallistettu kiehtovaksi elämykseksi. Myös Rajamuseoon tarinallistaminen sopisi erinomaisesti.

Alueellamme on paljon laadukkaita museoita eikä niistä ole varaa luopua. Sen sijaan museoiden toimintaa tulee entistä paremmin hyödyntää ja jatkossakin kehittää. Museoita tulisi yleensäkin markkinoida tehokkaammin paikallisille ja matkailijoille, koska ne ovat iso osa kaupungin palvelutarjontaa. Olen hankekoordinaattorina tehnyt yhdessä Raution kaupunginosayhdistyksen kanssa työtä museon säilymisen eteen. Nyt meidän kaikkien tulee tehdä yhdessä työtä sen eteen, että Rajamuseo jatkossakin pysyy Imatralla.

Lilla Saaristo

kaupunginvaltuutettu (kok.)

eduskuntavaaliehdokas

Imatra

Lue artikkeli lehdestä: uutisvuoksi.fi/mielipide/lukijalta/e613c14b-46d3-4608-b060-f9a39191dc94

UV: Katukanava: Uudistettu ammatillinen koulutus – hitti vai huti?

Ammatillisen koulutuksen reformi on pallottelun kohteena kentällä ja mediassa. Ei ihme. Muutos on ollut hurja. Opettajien sopeutumiskykyisyyttä on vaadittu jatkuvasti ja opiskelijoiden mukautumista koeteltu yhä rajummin.

Lue koko artikkeli Uutisvuoksen sivuilta: https://uutisvuoksi.fi/mielipide/lukijalta/5c89b8b6-5c75-48f2-a8a9-37324250bf01