KOULUTUKSELLA SIVISTYSTÄ YHDENVERTAISESTI

Koulutuksen tärkein tehtävä on antaa kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet. Omassa kotikaupungissani Imatralla olen halunnut vahvistaa kasvatuksen ja koulutuksen mahdollisuuksia uudistua, luoda turvallisuutta ja tarjota tukea erilaisille oppijoille.

Olen toiminut Imatralla auttaen perheitä opastaen palveluiden pariin ja käytännön kautta toimien.

Olen toiminut vanhempaintoimikunnassa, lasten parlamentin kummina, musiikkiluokkien tuki ry:ssä sekä järjestänyt nuorille koulufiilis- ja etäkoulufiiliskyselyt ja organisoinut kerhotoimintaa vapaaehtoisena. Lisäksi olen ollut koulutuskuntayhtymän hallituksen varapuheenjohtajana.

Olen tehnyt paljon työtä koulutuksen vuoksi pitämällä puheenvuoroja kaupunginvaltuuston kokouksessa, kaupunginhallituksessa sekä tehden aloitteita lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi.

Yhteistyössä Imatran kaupunginvaltuutettujen Irma Hujasen ja Sanna Priorin sekä kokoomuksen valtuustoryhmän kanssa teimme aloitteen, jolla turvataan laadukasta kasvuympäristöä. Tämä aloite on edennyt ja nyt laadun arviointi on otettu käyttöön.

Koulutus muodostaa peruspilarin yhteiskunnallemme. Koulutus on yhteiskunnallisen hyvinvoinnin avain ja siksi on pidettävä huolta resursseista kaikenikäisten oppijoiden osalta. Tämä tarkoittaa tulevaisuudessa työhyvinvointiin satsaamista sekä riittävän ja oikea-aikaisen tuen ja ohjauksen järjestämistä lapsille, perheille ja henkilöstölle.

Opettajuus on yhteiskunnan voimavara ja tarkoittaa kaikkia opettajaryhmiä, kuten varhaiskasvatuksen opettajia, luokanopettajia, erityisopettajia, aineenopettajia, kansanopiston opettajia, musiikkiopiston opettajia, tanssin opettajia, ammatillisia opettajia, korkea-asteen opettajia. Jokaisella opettajalla on erityinen tehtävä: kasvatus, ohjaus ja sivistys.

Opinto-ohjaajien panosta tarvitaan yhä enemmän. Ohjauksen roolia tulee korostaa ja  otettaa vahvemmin käyttöön eri ikäisten ohjauksessa. Tämä tarkoittaa ennaltaehkäisevää työotetta, jolla voidaan osittain vähentää erikoissairaanhoidon kustannuksia ja parantaa lasten hyvinvointia.

Meidän on luotava parhaat mahdolliset puitteet varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa ja korkea-asteen koulutuksessa. Näin tehdään yhdessä vahva pohja hyvinvoinnille.

HYVINVOINTIA JA YHTEISTYÖTÄ RAKENTAMASSA

Hyvinvointia rakennetaan yhteistyössä. Näin Imatralla on tehtykin. Siksi meillä on paljon tarjolla. Kunnassamme on jo valmiina upeat puitteet: luonto, kulttuuritalo, teatteri, kirjasto, terveet koulukeskukset ja monipuoliset ulkoilu- ja liikuntapaikat.

Nyt huomio on kiinnitettävä työhyvinvoinnin, arjen jaksamisen sekä yksilöllisen elämänhallintaan. Jokaiselle kuntalaiselle on  tarjottava laadukkaita matalan kynnyksen palveluita.

Turvallisuus ja viihtyisyys luovat hyvinvointia. Niiden kehittäminen on tärkeää. Kaupungin viemäriverkostot, asfaltoinnit ja valaistus ovat keskeisiä peruspilareita.

Mielestäni työhön, kouluun ja harrastuksiin tulee satsata edelleen tarjoten palveluita siellä, missä ihmiset luontaisesti ovat ja toimivat.

Hyvinvoinnin edistäminen ehkäisee syrjäytymistä ja sosiaalista pahoinvointia sekä tukee työllisyyttä. Siten hyvinvointiin satsaaminen on elinvoimateko.

Olen edistänyt hyvinvointia luomalla yhteistyötä eri tahojen välillä. Olen sekä ollut mukana hankkeissa että aloittanut hankkeita, joilla hyvää edistetään. Esimerkiksi hyvinvointiryhmä, hullujen ideoiden kerho, Lillan lenkit, Kaukopaan koulun selvitys sekä Maininki ry: n perustaminen ovat konkreettisia tekoja.

Lisäksi olen voinut tukea eri tahoja tarjoten aitoa kuuntelua ja keskustelua. Apua olen aina halunnut tarjota vilpittömästi.

Eräs ylpeyden kohteeni on kaupunginjohtajien aamukahvitilaisuudet, joita järjestin kahden vuoden ajan kuukausittain ja hyvin motivoituneesti. Tämä oli mitä parhainta työtä yhteisen hyvän eteen. Olin yrittäjärjestön puheenjohtaja, mutta ennenkaikkea verkostoituttaja ja vuoropuhelun edistäjä.

Tämän toiminnan kautta syntyi monia upeita tarinoita, joista nyt nautimme elinvoiman ja innovatiivisten palveluiden muodossa.

YRITTÄJYYTTÄ EDISTÄMÄSSÄ

Olen toiminut yrittäjänä useita vuosia sekä päätoimisesti sekä sivutoimisesti. Tunnen pienyrittämisen kiemurat omakohtaisesti.

Yrittäjäverkostoissa olen toiminut yli 10 vuotta edistäen yrittäjyyden edunvalvontaa ja vaikuttaen yritysmahdollisuuksien vahvistamiseen konkreettisella tavalla.

Yrittäjyys on kunnan voima. Ilman yrityksia kellään ei ole kivaa!

Yritykset luovat kuntaan elämää ja iloista meininkiä. Yrittäjät laittavat itsensä likoon joka päivä, jotta kuntalaiset saisivat palveluja. Kunnan tehtävä on olla mahdollistaja.

Kunnan on tehtävä yritysvaikutusten arviointia jatkuvasti vuoropuhellen yrittäjien kanssa. Kunnan on luotava yrittäjyysreittejä ajanmukaisella kaavoituksella, hankintaosaamisella sekä yhteistyöllä.

Yrittäjänä on mahdollista tehdä myös hyväntekeväisyyttä auttamalla alueen yhdistyksiä, seuroja; erityisesti lapsia ja nuoria. Näin olen toiminut itsekin mahdollistamalla mm. koululaisten yrittäjyysosaamista käymällä kouluila vierailulla vapaaehtoisesti.

Kouluvierailuilla sekä pikkuyrittäjätoiminnan ja messuyhteistyön kutta olen kannustanut yrittäjyyteen sekä auttanut opettajia yrittäjyysajatteluun. Lisäksi olen työllistänyt nuoria kesäisin.

ALOITTEET

Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmaa valmistelevan työryhmän nimeäminen IMR/1532/00.02.16/2019. 

Valtuutettu Lilla Saariston valtuustoaloite: Aloite koulumuseon perustamisesta ja historiatiedon tallentamisesta. IMR/856/00.02.16/2020. 

LEHTIARTIKKELIT

LUE TÄÄLTÄ LISÄÄ AJATUKSIANI: KURKKAA TOIMIANI JA TEEMOJA SOMESSA

Lilla Saaristo (@lillasaaristo) • Instagram-kuvat ja -videot

YHTEISTYÖ

Olen toiminut Kaukopään koulun tutkimuksen hanketyöntekijänä, projektikoordinaattorina sekä vapaaehtoistyössä etsien yhteistyökumppanuuksia.

Yhteistyötahoina ovat olleet Raution kaupunginosayhdistys sekä Pro Kaukopään Koulu Oy, Eksote, Virkkulankylä, ImArk, Hyvinvoinnin Vuoksi, Imatran kaupunki, Mitra ja Kuusikkoaho Oy.

LUOTTAMUSTEHTÄVÄT

Olen Kaakkois-Suomen Kokoomusnaisten piirihallituksen jäsen ja Imatran Kokoomusnaisten varapuheenjohtaja sekä Imatran Kokoomuksen hallituksen jäsen. Lisäksi olen Rotary-jäsen sekä Maininki ry:n jäsen.

Täältä tutustumaan sivuille

Kaukopään koulun tulevaisuusseminaari 24.11.2018 | Rautionkylä (ekarjala.fi)

Kokoomus Imatra – Kokoomusnaiset

Yhteystiedot | Kaakkois-Suomen Kokoomusnaiset ry.