Ensimmäiseltä koulutukseltani olen lastentarhanopettaja. Tuo koulutus oli erinomainen nuoruusvaiheessa, jossa vielä pohdin, mitä minusta tulee isona. Lastentarhanopettajan koulutus antoi itseluottamusta, vahvan vuorovaikutusosaamisen, kyvyn suunnitella oppimista edistävää toimintaa eri-ikäisille, taidon kehittää omaa osaamista ja kyvyn innovoida uutta sekä taidon innostaa lapsia ja aikuisia.

Olen onnekseni saanut toimia erilaisissa tehtävissä lasten, nuorten, perheiden ja aikuisten kanssa oppien jatkuvasti uutta ja kehittäen työtä. Monet työtehtävät ovat tuttuja: lapsiryhmätyö, musiikkityö, johtajana toimiminen ja kouluttajan tehtävät. Toivon samaa jokaiselle lapselle tulevaisuuteen. Haluan, että jokainen heistä saa mahdollisuuden löytää oman koulutus- ja elämänpolkunsa.

Lastentarhanopettajuus on valtava voimavara. Varhaiskasvatuksessa tämä toki tiedetäänkin. Osaaminen tulkitaan joskus ulkopäin kapeaksi, koska työn sisältö tapahtuu ajattelun ja kielen sekä hienovaraisten ilmeiden ja eleiden kautta. Tämä ei näy ulkopuoliselle oikeastaan lainkaan.

Kasvatuksen ja opetuksen toimet ovat joka hetki lapsen persoonallisuuden vahvistamista, opastamista ja ohjaamista – työ ei ole yhtä näkyvää, kuin esim. miljoonien investoinnit tehtaalla tai uuden kadun rakentaminen. Työ on uusien yhteiskuntamme jäsenten perehdyttämistä, valmentamista. Tulokset näkyvät vuosien kuluttua. Työ lasten ja nuorten vuoksi on investointi, joka näkyy vasta vuosien kuluttua. Tämän vuoksi päättäjänä voi olla haasteellista nähdä tämä kokonaisuus.

Lapsen ja nuoren asioista huolehtivat perhe ja lukuisa joukko ammattilaisia. Tämän alueen osaajat ovat huikea joukko. Osaaminen tarkoittaa mm. kykyä suunnitella jokaisen lapsen päivä siten, että hän kokee iloa, turvallisuuden tunnetta ja saa valmiuksia ihmisenä kasvamiseen sekä kyvyn olla osa yhteisöämme. Osaaja voi olla perheen äiti, isä, joku läheinen tai ammattilainen. Jokaista tarvitaan lapsen ja nuoren elämässä.

Lapsi tai nuori ei voi vielä vaikuttaa äänestämällä tai osallistumalla päätöksentekoon. Kuitenkin jo varhaisista vuosista alkaen kasvatamme häntä kohti itsenäistä ja onnellista elämää. Kasvatuksen tavoitteena on antaa lapselle ja nuorelle mahdollisuuksia sekä osallisuuden kokemuksen. On tärkeää ajatella lapsiamme ja nuoriamme päätöksenteossa tuoden heidän äänensä kuuluviin. Uskon, että kuulemalla lapsen ja nuoren ääntä, luomme yhteiskuntaamme lapsi- ja perhemyönteisyyttä. Tämä lisää mielestäni yhteiskunnallista myönteisyyttä, sallivuutta ja suvaitsevaisuutta. Nämä ovat asioita, joita kaikki me tarvitsemme voidaksemme hyvin. Sijoittaminen lapsuuteen on siten investointi tulevaisuuteen.

#koulutus #varhaiskasvatus #hyvinvointi #opettajuus #lapset #nuoret #hyväelämä #vahvasuomi #pedagogiikka #lastentarhanopettajuus #yhteisö #lapsenääni