Opettajien osaamisesta ja jaksamisesta on pidettävä huolta, ja heille on luotava täydennyskoulutusohjelma laadukkaan koulutuksen takaamiseksi.

Lapsille on taattava turvalliset kasvatus- ja oppimisympäristöt. Tämä turvataan riittävällä resursoinnilla. Aikaa ja ammattitaitoisia aikuisia on oltava riittävästi. On oltava aikaa opettaa ja havainnoida, jolloin pystytään edistämään lapsen kasvua ja kehitystä. Lapsen tuntemus on erityisen tärkeää, jotta pystytään ennaltaehkäisemään ongelmia sekä vaikuttamaan ajoissa tukitoimien riittävään tarjoamiseen.

Sama on sovellettavissa myös hoiva-aloille, jossa työnlaatua on jatkuvasti tarkkailtava. Lapset ja ikäihmiset ansaitsevat arvokkaan kohtelun.