Näyttää: 1 - 2 of 2 tulokset

Kasvatuksen ja koulutuksen puolella

Imatralla tehdään työtä hyvän koulupolun turvaamiseksi. Fasiliteetit on laitettu systemaattisesti kuntoon uusia rakennuksia rakentamalla. Seuraavaksi tulee panostaa pedagogiikkaan.

Tämän vuoksi valmistelin yhdessä puolueemme opettajaryhmän kanssa aloitteen. Halusimme vahvistaa lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen mahdollisuuksia sekä rakentaa Imatran kaupungissa henkilöstöllemme motivoivaa työympäristöä systemaattisesti ja suunnitelmallisesti.

Halusimme ottaa kantaa kasvatuksen ja opetuksen toimintaympäristön muutokseen, uusien koulukeskusten pedagogisiin ratkaisuihin, oppimis- ja ihmiskäsitykseen kuten myös vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen.

Miksikö? Siksi, että jokainen lapsuuteen käytetty euro tuo sen 7 kertaisesti takaisin. Siksi tämä pedgogiikkaan panostaminen on erittäin tärkeä asia. Kaupungin virkamiesten toimesta on valmistelussa tehty ansiokasta työtä luoden uutta Imatralaista mallia varhaiskasvatus ja -opetustyöhön.

Olen iloinen, että Imatralla päätettiin suhtautua vahvasti ja vastuullisesti aloitteen asioihin. Päätettiin investoida entistä enemmän pedagogiseen suunitteluun ja siten vahvistaa Imatran houkuttelevuutta työnantajana ja kasvatuksen ja koulutuksen tarjoajana.

Imatralla oli valtuustokauden alussa odottavat tunnelmat, sillä vastuulliset koulurakentamisen päätökset oli tehty aiemmin ja ennakoiden. Moni oli tuolloin muutosta vastaan. Mutta kun valtustokauden aikana kohtasimme sisäilmaongelmia ja näimme tilastoja oppilasmääristä, havaitsi jokainen, että ajoissa tehdyillä päätöksillämme oli suuri positiivinen merkitys.

Tänä vuonna Imatralla valmistuu viimeinen eli kolmas koulukeskus. Koko kouluverkko on uudistunut. Tämän mahdollisti edellisen valtuustomme päätös. Nyt tämä päätös viimeistellään luomalla suunitelmallinen ja pedagogista laatua varmistava malli.

Tämän päätöksen tulee varmistaa hyvä kasvatus, opetus ja ohjaus Imatralla sekä tarjota henkilöstölle hyvä ja motivoiva työympäristö. Nämä asiat vahvistavat Imatran vetovoimaa ja pitovoimaa nyt ja tulevaisuudessa.

Lilla Saaristo, Imatran kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen ja vanhempaintoimikunnan jäsen sekä kuntavaalien ehdokas 2021

Nuorille enemmän!

Yksi toiveeni on lasten ja nuorten elämänlaadun parantaminen. Tämä tarkoittaa nuorten kuulemista, osallisuutta ja tekoja.

Mitä nuoret toivovat?

Onko nuorille riittävästi mukavaa toimintaa? Ovatko hengailupaikat mieleisiä ja sopivan rentoja? Onko kunnan palveluiden tarjonta nuorille sopivalla tavalla toteutettu?

Nuorisotilojen sijainti ja henkilöstön määrä vaikuttavat merkittävästi nuorten tulevaisuuteen. Turvalliset olosuhteet, aikuisen läsnäolo, yhdessä tekeminen ja luottamus ovat asioita, mitkä edistävät tutkimusten mukaan nuorten hyvinvointia.

Olen vaikuttanut nuorten elämään monissa rooleissa.

Päätöksentekijänä olen tarkastellut lukuja ja tulevaisuusvisioita. Olen nähnyt luvut, joiden mukaan lapsimääärä vähenee ja rakennukset vanhenevat kovaa vauhtia. Olen nähnyt sisäilmaongelmat, peruskorjausmiljoonat ja vuosikuluennusteet ja niiden vaikutukset lapsiin ja nuoriin.

Lapset ja nuoret tarvitsevat puhtaat ja terveet tilat sekä mahdollisuuksia kokoontua ja harrastaa. Kannatan mallia, jossa rahaa on käytetettävissä lapsille ja nuorille eli perheille, asukkaillemme, kuntalaisille.

Kannatan palveluiden keskittämistä uusiin tiloihin, kun se luo hyvinvointia. Luin ilolla uutista, jossa kerrottiin nuorisotilojen vetävän jopa satoja perjantai- illan aikana. Tämä osoittaa, että päätökset ovat olleet oikeita.

Kävin itse koulun pihamaalla jututtamassa nuoria lauantai-iltana. Heitä oli tuolloin paikalla reilusti, vaikka tilat eivät olleet avoinna. He olivat iloisia ja reipaita. Nuoret tulivat juttelemaan kanssani ja kohtaamisemme oli tärkeä hetki.

Nyt tavoitteni on mahdollistaa tilojen aukiolon laajentaminen ja jalkautuvan toiminnan kehittäminen. Voisiko tämä tapahtua lisäämällä yhteistyötä eri tahojen kanssa?

Tavoitteeni on ollut, että pystyisimme mahdollistamaan lapsille ja nuorille paikan, johon mennä jo aamulla ennen koulun alkua yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Nyt asiat näyttävät etenevän, koska tilat mahdollistavat tämän.

Uutisvuoksen uutinen kertoi, että nuorisopalvelut ovat järjestäneet aamutapaamisia, joissa on ollut tarjolla pientä purtavaa. Tämä on mielestäni todella tärkeää. On nuoria, joille aamiainen ei kotona maistu ja läksyihinkin tarvitsisi tukea. Voisiko tämä onnistua tulevaisuudessa koululla matalan kynnyksen palvelun kautta?

Olemme ottaneet hienoja askeleita lasten ja nuorten arkea huomioivaan toimintakulttuuriin. Se on tarkoittanut raskaita ja kipeitäkin päätöksiä. Mutta ilman näitä päätöksiä, emme olisi saavuttaneet yhteistä hyvää; terveitä ja puhtaita monikäyttötiloja lapsillemme ja nuorillemme. Samalla tilat ovat tarjolla aikille muillekin eri-ikäisille käyttäjille.

Uskon, että erilaiset käyttäjät löytävät paikkansa näissä tiloissa ja uusia yhteistyön muotoja löydetään pikku hiljaa. Uudet tilat ovat saavutettavissa monille myös esteettömyyden osalta.

Valtaosa päättäjistä on halunnut edistää hyvinvointia ja siten Imatran houkuttelevuutta. Kouluverkkouudistus on ollut suuri päätös, jolla on haluttu turvata terveelliset ja turvalliset oppimisympäristöt nyt ja tulevaisuudessa. Päätökset ovat esimerkillinen sijoitus, joka kohdistuu lapsiin ja nuoriin sekä opetus- ja ohjausalan henkilöstöön ensisijaisesti, mutta samanaikaisesti se tarjoaa perheille laadukkaat palvelut.