Näyttää: 1 - 6 of 6 tulokset

Korona-aikanakin lapsuus on turvattava – On varmistettava, ettei kukaan putoa kelkasta

Julkaistu 6.3.2021, Uutisvuoksessa

Koronapandemialla on ollut monenlaisia vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin ja oppimiseen. Jo 75 prosenttia lapsista ja nuorista on kokenut opinnoissa pärjäämisensä hankaloituneen sekä kokenut hyvinvointinsa heikentyneen.

Pandemia on haastanut meidät kaikki purkamaan vanhoja rutiinejamme ja luopumaan tutusta ja turvallisesta normaalista. Elämme nyt hetkeä, jossa tulee luoda uusia kekseliäitä keinoja ohjaamiseen, kohtaamiseen ja oppimisen edistämiseen.

Meidän on turvattava lapsuus. Emme saa antaa koronakriisin vaikuttaa lasten ja nuorten elämään ja oppimiseen pitkäkestoisesti, pahimmillaan vuosikymmenien ajan.

Lapsillamme on oikeus oppia ja saada tarvitsemaansa kasvun tukea, ja laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus ovat tässä kriittisen tärkeitä. Me voimme vaikuttaa tähän yhdessä ja systemaattisesti lapsivaikutuksia arvioiden ja kekseliäitä palveluja tarjoten.

Mielestäni kasvatus- ja opetustilanteiden osallisuus ja kuunteleva ohjaus ovat avainasemassa. On varmistettava, ettei kukaan putoa kelkasta.

On tarjottava henkilökohtaista ohjausta ja vahvistettava yhteistyötä verkostojen välillä. On ideoitava uutta ja luotava yhteisiä pedagogisia toimintatapoja. Näin tuetaan koko perhettä.

Kunnan tärkein tehtävä on pitää huolta lapsista, siis sijoittaa kestävään tulevaisuuteen. Olisiko Pelle Pelottoman kekseliäisyydestä ja Nalle Puhin lempeydestä apua?

Lilla Saaristo

kuntavaaliehdokas 2021 (kok.)

Imatra

Kasvatuksen ja koulutuksen puolella

Imatralla tehdään työtä hyvän koulupolun turvaamiseksi. Fasiliteetit on laitettu systemaattisesti kuntoon uusia rakennuksia rakentamalla. Seuraavaksi tulee panostaa pedagogiikkaan.

Tämän vuoksi valmistelin yhdessä puolueemme opettajaryhmän kanssa aloitteen. Halusimme vahvistaa lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen mahdollisuuksia sekä rakentaa Imatran kaupungissa henkilöstöllemme motivoivaa työympäristöä systemaattisesti ja suunnitelmallisesti.

Halusimme ottaa kantaa kasvatuksen ja opetuksen toimintaympäristön muutokseen, uusien koulukeskusten pedagogisiin ratkaisuihin, oppimis- ja ihmiskäsitykseen kuten myös vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen.

Miksikö? Siksi, että jokainen lapsuuteen käytetty euro tuo sen 7 kertaisesti takaisin. Siksi tämä pedgogiikkaan panostaminen on erittäin tärkeä asia. Kaupungin virkamiesten toimesta on valmistelussa tehty ansiokasta työtä luoden uutta Imatralaista mallia varhaiskasvatus ja -opetustyöhön.

Olen iloinen, että Imatralla päätettiin suhtautua vahvasti ja vastuullisesti aloitteen asioihin. Päätettiin investoida entistä enemmän pedagogiseen suunitteluun ja siten vahvistaa Imatran houkuttelevuutta työnantajana ja kasvatuksen ja koulutuksen tarjoajana.

Imatralla oli valtuustokauden alussa odottavat tunnelmat, sillä vastuulliset koulurakentamisen päätökset oli tehty aiemmin ja ennakoiden. Moni oli tuolloin muutosta vastaan. Mutta kun valtustokauden aikana kohtasimme sisäilmaongelmia ja näimme tilastoja oppilasmääristä, havaitsi jokainen, että ajoissa tehdyillä päätöksillämme oli suuri positiivinen merkitys.

Tänä vuonna Imatralla valmistuu viimeinen eli kolmas koulukeskus. Koko kouluverkko on uudistunut. Tämän mahdollisti edellisen valtuustomme päätös. Nyt tämä päätös viimeistellään luomalla suunitelmallinen ja pedagogista laatua varmistava malli.

Tämän päätöksen tulee varmistaa hyvä kasvatus, opetus ja ohjaus Imatralla sekä tarjota henkilöstölle hyvä ja motivoiva työympäristö. Nämä asiat vahvistavat Imatran vetovoimaa ja pitovoimaa nyt ja tulevaisuudessa.

Lilla Saaristo, Imatran kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen ja vanhempaintoimikunnan jäsen sekä kuntavaalien ehdokas 2021

Kulttuurin merkitys on erityinen

Tämän viikon menetyksiä kulttuurin alalta. Sinikka Nopola ja Pave Maijanen.

Sinikka Nopola
oli lastenkulttuurin kiistaton taituri, joka loihti taianomaisen maiseman teksteillään ilahduttaen ja uudistaen lastenkulttuuria Suomessa. Ennenkaikkea innoitun hänen humoristisesta tavastaan käsitellä arkea ja ongelmia.

Jos haluat iloa ja mielenrauhaa ’ihanankamalaan’ arkeen, katso leffoja Risto Räppääjä sekä Heinähattu ja Vilttitossu, joita hän Tiina-sisarensa kanssa kirjoitti.

Pave Maijanen
oli eläessään uskomaton ja monipuolinen musiikkitaituri. Hän jää elämään musiikkinsa kautta edelleen. Paven biisejä kuuntelin ja tapailin nuorena sekä pianolla että kitaralla ja joitakin soiteltiin ensimmäisten bändienkin kanssa. Myös nuorten bändikoulun opettajana toimiessani Paven biisit olivat kova juttu, ajatonta musiikkia siis.

Kulttuurin merkitys on erityinen ihmisten elämässä, tunteiden käsittelyssä, vaikeuksien aikana ja yksinäisyydessä.

Kulttuurin eri muodot vahvistavat ihmisen kykyä empatiaan, kohtamiseen ja ymmärtämiseen. Siksi olen vahvasti kulttuurin puolella. Kulttuuri auttaa, sivistää ja voimistaa. Kulttuuri on edullista arjen terapiaa, josta kaikki hyötyvät.

Mikä on sinun oma suosikkisi?

Kuunteletko musiikkia, tanssitko, luetko, käytkö teatterissa tai leffoissa? Soitatko bändissä vai laulatko suihkussa?

Annatko lapsille lahjaksi aikaa kulttuurille? Laulatko lapsen kanssa yhdessä? Käytätkö häntä lastenkonsertissa? Luetko hänelle satuja? Leikitkö hänen kanssaan mielikuvitusleikkejä?

Innostatko lasta elämyksiin? Annatko nuoren popittaa ja jammailla musiikin tahtiin? Jätätkö hänelle kirjoja ja lehtiä tarjolle? Löydätkö hänen suosikkiartisteistaan jotakin hyvää?

Moni asia elämässämme liittyy kulttuurin kokemukseen. Tämän vuoksi päätöksenteossa on luotava kulttuurille mahdollisuuksia.

Myönteinen asenne kulttuurin mahdollistamiseen on tärkeä osa hyvinvoivan yhteiskunnan tulevaisuutta. Tämä tarkoittaa kirjastoja, teattereita, musiikin ja taiteiden opiskelu- ja harrastamismahdollisuuksia.

Kulttuuri koetaan joskus ylimääräiseksi kulueräksi. Sitä se ei ole. Kulttuurintekijät ovat voimavara, jota ilman emme voi elää.

Tulevaisuudessa robotit voivat hoidella matemaatikkojen osuuksia, mutta luovuuden ja kulttuurin alalla toimivat ihmisyyden lait.

Teknologia ja tekoäly, joiden kehittyminen on päivänselvää, eivät voi ottaa haltuunsa kulttuurin taitoa; vahvaa kokemustamme, jossa tunne, elämys, empatia ja karisma saavat ihomme kananlihalle.

@LillaSaaristo
#Kuntavaalit2021

 

Nuorille enemmän!

Yksi toiveeni on lasten ja nuorten elämänlaadun parantaminen. Tämä tarkoittaa nuorten kuulemista, osallisuutta ja tekoja.

Mitä nuoret toivovat?

Onko nuorille riittävästi mukavaa toimintaa? Ovatko hengailupaikat mieleisiä ja sopivan rentoja? Onko kunnan palveluiden tarjonta nuorille sopivalla tavalla toteutettu?

Nuorisotilojen sijainti ja henkilöstön määrä vaikuttavat merkittävästi nuorten tulevaisuuteen. Turvalliset olosuhteet, aikuisen läsnäolo, yhdessä tekeminen ja luottamus ovat asioita, mitkä edistävät tutkimusten mukaan nuorten hyvinvointia.

Olen vaikuttanut nuorten elämään monissa rooleissa.

Päätöksentekijänä olen tarkastellut lukuja ja tulevaisuusvisioita. Olen nähnyt luvut, joiden mukaan lapsimääärä vähenee ja rakennukset vanhenevat kovaa vauhtia. Olen nähnyt sisäilmaongelmat, peruskorjausmiljoonat ja vuosikuluennusteet ja niiden vaikutukset lapsiin ja nuoriin.

Lapset ja nuoret tarvitsevat puhtaat ja terveet tilat sekä mahdollisuuksia kokoontua ja harrastaa. Kannatan mallia, jossa rahaa on käytetettävissä lapsille ja nuorille eli perheille, asukkaillemme, kuntalaisille.

Kannatan palveluiden keskittämistä uusiin tiloihin, kun se luo hyvinvointia. Luin ilolla uutista, jossa kerrottiin nuorisotilojen vetävän jopa satoja perjantai- illan aikana. Tämä osoittaa, että päätökset ovat olleet oikeita.

Kävin itse koulun pihamaalla jututtamassa nuoria lauantai-iltana. Heitä oli tuolloin paikalla reilusti, vaikka tilat eivät olleet avoinna. He olivat iloisia ja reipaita. Nuoret tulivat juttelemaan kanssani ja kohtaamisemme oli tärkeä hetki.

Nyt tavoitteni on mahdollistaa tilojen aukiolon laajentaminen ja jalkautuvan toiminnan kehittäminen. Voisiko tämä tapahtua lisäämällä yhteistyötä eri tahojen kanssa?

Tavoitteeni on ollut, että pystyisimme mahdollistamaan lapsille ja nuorille paikan, johon mennä jo aamulla ennen koulun alkua yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Nyt asiat näyttävät etenevän, koska tilat mahdollistavat tämän.

Uutisvuoksen uutinen kertoi, että nuorisopalvelut ovat järjestäneet aamutapaamisia, joissa on ollut tarjolla pientä purtavaa. Tämä on mielestäni todella tärkeää. On nuoria, joille aamiainen ei kotona maistu ja läksyihinkin tarvitsisi tukea. Voisiko tämä onnistua tulevaisuudessa koululla matalan kynnyksen palvelun kautta?

Olemme ottaneet hienoja askeleita lasten ja nuorten arkea huomioivaan toimintakulttuuriin. Se on tarkoittanut raskaita ja kipeitäkin päätöksiä. Mutta ilman näitä päätöksiä, emme olisi saavuttaneet yhteistä hyvää; terveitä ja puhtaita monikäyttötiloja lapsillemme ja nuorillemme. Samalla tilat ovat tarjolla aikille muillekin eri-ikäisille käyttäjille.

Uskon, että erilaiset käyttäjät löytävät paikkansa näissä tiloissa ja uusia yhteistyön muotoja löydetään pikku hiljaa. Uudet tilat ovat saavutettavissa monille myös esteettömyyden osalta.

Valtaosa päättäjistä on halunnut edistää hyvinvointia ja siten Imatran houkuttelevuutta. Kouluverkkouudistus on ollut suuri päätös, jolla on haluttu turvata terveelliset ja turvalliset oppimisympäristöt nyt ja tulevaisuudessa. Päätökset ovat esimerkillinen sijoitus, joka kohdistuu lapsiin ja nuoriin sekä opetus- ja ohjausalan henkilöstöön ensisijaisesti, mutta samanaikaisesti se tarjoaa perheille laadukkaat palvelut.

 

Oppimisen pelikirja

Monet tekijät vaikuttavat opintojen keskeyttämiseen. Tämän vuoksi toivon monipuolisempia ja innovatiivisempia ratkaisumalleja oppivelvollisuuskeskusteluun ja tuon ajatuksen oppimisen pelikirjasta esiin.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan oppivelvollisuuden pidentämiseen kaavaillulla 180 miljoonalla saataisiin tuhat uutta erityisopettajaa ja kaksivuotinen esiopetus koko ikäluokalle.

Voisiko oppimisen pelikirjasta olla apua? Mielestäni oppimisessa kannattaisi ottaa mallia jääkiekon suhdeluvuista. Jääkiekossa valmentajien, henkilöstön ja pelaajien roolitukset ovat tarkasti suunniteltuja. Hyvä resurssointi ja suunnittelu on kannattava investointi ja antaa tilaa osaamiselle sekä luovuudelle kaukalossa. Samankaltaisia vaikutuksia tuskin toisi jääkiekossa pelaajien pakottaminen pysyttelemään kaukalossa mahdollisimman pitkään, kyse on enemmänkin motivoinnista ja riittävistä resursseista joukkueen toimivuuden mahdollistamiseksi.

Olen toiminut noin 20 vuotta ammatillisen koulutuksen opettajana sekä valmentajana. Olen saanut työssäni auttaa ja tukea monia nuoria ja aikuisia uskomaan itseensä ja löytämään oppimisen ilon.
Opintojen keskeyttämiselle tai ns. ”keskeyttämisvaarassa oleville” on ollut useammin syynä muut kuin taloudelliset asiat. Nuoruuteen kuuluvat monet muutokset, ulkoapäin tulevat paineet, motivaatiopulmat, elämänhallinnan haasteet, oman perheen kriisit tai vain väärä alavalinta. Syitä on ollut kohtaamieni opiskelijoiden kohdalla lukuisia.

Syyt ovat yksilöllisiä. Tämän vuoksi tarvitaan mittavia yksilöllisen tuen ja ohjauksen resursseja sekä aitoja käytännön toimia. Tämä tarkoittaa riittävästi osaavia ammattilaisia ja keskittymistä kohtaamiseen. Nämä ovat asioita, jotka luovat hyvinvointia pitkälle tulevaisuuteen.

On totta, että vuosien varrella resurssit ovat muuttuneet ja toisinaan on ollut enemmän aikaa yksilölliseen kohtaamiseen. Juuri tuo kohtaaminen on se avain. Kohtaamiseen tarvitaan aikaa ja herkkyyttä sekä sensitiivisyyttä. Tämä on kokemukseni mukaan keino, joka auttaa aidosti. Vaikka et osaisi jotakin, yhteisen aidon kohtaamisen kautta ehdit kuulla ja ymmärtää. Näin ollen osaat ja saat luvan auttaa, oikealla tavalla tuputtamatta ja tungeksimatta.

Aitous on kaikkein merkityksellisin, vaikutuksiltaan parhain – ehkä myös kaikkein vaativin työtapa. Tällä tavoin keskeyttämisten määrät kuitenkin pidetään alhaalla ja elämään kiinni pääsevien määrä ylhäällä. Aito auttaminen vaatii riittävästi aikaa ja hyvinvoivan henkilöstön.

Kannustan päättäjiä luomaan selkeän oppimisen pelikirjan, joka tähtää ratkaisuihin, joilla saadaan lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen resurssit kuntoon ja mahdollistetaan elinikäisen oppimisen polku.

Oppiminen on mitä parhainta joukkuepeliä. Joukkueen pelikirjaan tulee valita joukkueen hyvinvointia lisääviä toimivia ratkaisuja, osaamiseen perustuen. Uutta oppimisen pelikirjaa on parhaillaan laatimassa koko Suomen joukkueen ylin organisaatio. Nyt on aika uskaltaa tehdä paras mahdollinen pelikirja yhdessä, joukkueena.

On myös aika kiittää kuluneesta vuodesta opetusalan toimijoita. Kulunut lukuvuosi vei jälleen Suomea eteenpäin, sivistäen ja kehittäen. Jokainen opetusalan oppija, jokainen opettaja ja lähialojen toimija sekä perheet ja lukuisat muut sitoutuivat jälleen koko lukuvuoden antamaan kaikkensa, tekemään parhaansa ja siksi on kiitoksen aika. Tämä joukkue ansaitsee arvostusta. Arvostus osoitetaan teoin, näkyvimpiä niistä ovat oikein kohdennetut resurssit. Kiitos.

Lilla Saaristo, opettaja, valmentaja ja kuntapäättäjä

Rajamuseon tulisi jatkossakin sijaita Imatralla

Vuosia tehty työ uhkaa valua hukkaan, jos Rajamuseon toiminta karkaa Imatralta. Nyt pitäisi tunnistaa Rajamuseon toiminnan merkityksellisyys ja mahdollisuudet. Imatra on alueena ja historiallaan kiehtonut aina paikallisia ja matkailijoita. Alueemme on rakentunut monien historiallisten tapahtumien keskiössä ja nämä moninaiset asiat tulisi nostaa vahvuudeksemme.

Mahdollisuuksia Imatran alueen kehittämiselle on. Nyt on nähtävä kokonaiskuva ja nostettava esiin rajakaupunkimme uniikit mahdollisuudet. Rajamuseon sijoittumisen osalta on oltava monella sektorilla aktiivinen ja löydettävä yhteistyömahdollisuudet. Olisi järkevää keskittyä jo olemassa oleviin mahdollisuuksiin, joissa on potentiaalia ja kehitettävä tarinoiden kautta palveluvalikoimaamme. Rajamuseo on yksi näistä mahdollisuuksista.

Rajaseutu näkyy jokapäiväisessä elämässämme, mutta jota emme paikallisina aina tule ajatelleeksi. Oman alueemme asukkaat, koululaiset, opiskelijat sekä muut ryhmät voisivat hyödyntää rajaseutua vahvemmin. Voisimme keksiä koululaistarinoita, näytelmiä sekä elämyskierroksia yhteistyössä luovan alan toimijoiden kanssa. Rautjärven desanttikierros ja Imatran kuninkaan pidot ovat hienoja malleja, joissa historia on tarinallistettu kiehtovaksi elämykseksi. Myös Rajamuseoon tarinallistaminen sopisi erinomaisesti.

Alueellamme on paljon laadukkaita museoita eikä niistä ole varaa luopua. Sen sijaan museoiden toimintaa tulee entistä paremmin hyödyntää ja jatkossakin kehittää. Museoita tulisi yleensäkin markkinoida tehokkaammin paikallisille ja matkailijoille, koska ne ovat iso osa kaupungin palvelutarjontaa. Olen hankekoordinaattorina tehnyt yhdessä Raution kaupunginosayhdistyksen kanssa työtä museon säilymisen eteen. Nyt meidän kaikkien tulee tehdä yhdessä työtä sen eteen, että Rajamuseo jatkossakin pysyy Imatralla.

Lilla Saaristo

kaupunginvaltuutettu (kok.)

eduskuntavaaliehdokas

Imatra

Lue artikkeli lehdestä: uutisvuoksi.fi/mielipide/lukijalta/e613c14b-46d3-4608-b060-f9a39191dc94