HYVÄ HUOMINEN TEHDÄÄN NYT

MINÄ OLEN

Olen iloinen, rehellinen ja oikeudenmukainen.  Ehkäpä minusta tuli tämän vuoksi lastentarhanopettaja.

Mielestäni lapsissa on tulevaisuus ja haluan varmistaa lapsille hyvän maailman omilla valinnoillani ja teoillani.

Minulla on aina ollut voimakas halu luoda parempaa maailmaa yhdessä muiden kanssa. Tämän vuoksi lähdin nuorena urheilun lomassa kokeilemaan siipiäni yhdistystoiminnassa ja myöhemmin luottamushenkilönä.

Olen perhekeskeinen ja työorientoitunut. Siksi luottamushenkilönä toimiminen on kalenteroitava osaksi arkea suunnitelmallisesti. Lisäksi on huolehdin, että elämässä olevat moninaiset asiat eivät vaaranna jaksamista ja perheen hyvinvointia.

Ajan- ja kalenterinhallintataidoistani on valtavasti hyötyä! Haluan nähdä monet roolit luonnollisena elämänmuotona. Äitiys, työ, yrittäjyys ja vaikuttaminen on mahdollista yhdistää.

Päivätyötäni asiakkuuspäällikkönä ja opettajana sekä yrityksen omistajana ovat verkostoissa toimimista ja ihmisten kohtaamista.

Tunnen tavallisen arjen haasteet ja perheen sekä työn yhteensovittamisen pulmakohdat. Samalla haluan edistää arjen sujuvuutta monitasoisesti..

 

UNELMOINTI ANTAA MAHDOLLISUUKSIA!

  • Unelmoin inhimillisyydestä, suvaitsevaisuudesta ja avoimesta keskustelusta
  • Unelmoin rehellisyydestä ja suoraselkäisyydestä
  • Unelmoin siitä, että lapsuuden arvo ymmärretään
  • Unelmoin siitä, että nuorille tarjotaan tukea koulussa ja heitä arvostetaan ja ymmärretään
  • Unelmoin perheistä, joille tavallinen arki tuottaa iloa ja onnellisuutta sekä antaa mahdollisuuksia
  • Unelmoin siitä, että työikäisille tarjotaan mahdollisuus hyvinvoida työssään ja opiskella sekä kehittää itseään
  • Unelmoin uskosta yrittäjyyteen
  • Unelmoin siitä, että ikääntyvät henkilöt saavat tukea, turvaa ja kokevat luottamusta
  • Unelmoin yhteisöllisyydestä, lapsimyönteisyydestä ja rohkeasta kansakunnasta, joka huolehtii heikoimmastaan
  • Unelmoin kohtaamisen ja vuorovaikutuksen kehittymisestä ja digitalisaation potentiaalin käyttöönottamisesta

 

Olen vaikuttajana ihminen, joka kuuntelee, ottaa selvää ja vie asioita eteenpäin. Uskon, että sisäinen yrittäjämäinen elämänasenne luo hyvinvointia ja työmahdollisuuksia yhä useammalle.

 

HALUAN KANNUSTAA

Toivon, että voin omalta osaltani kannustaa omalla esimerkilläni vastuuseen, ahkeruuteen sekä yhteiskuntavaikuttamiseen.

Toivon, että otat minuun yhteyttä rohkeasti ja keskustellaan asioista.

Lilla